БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄНАМІН»

Charitable Foundation Enamine

Світовий постачальник органічних сполук для наукових експериментів, дослідницьких программ та пошуку нових лікарських препаратів для біотехнологічних та фармацевтичних компаній
Global supplier of organic compounds for scientific experiments, research programs and the search for new medications for biotechnology and pharmaceutical companies

Про компанію
About company

Українська приватна компанія ЄНАМІН – один із світових лідерів з наукових досліджень серед приватних компаній з наукових досліджень в галузі тонкого органічного синтезу, медичної хімії та синтезу органічних сполук на замовлення. Ми працюємо з провідними фармацевтичними, біотехнологічними компаніями і науковими центрами Європи, Північної Америки, Австралії, Китаю та Японії. Репутація компанії ЄНАМІН є одним з найцінніших активів компанії, довіра клієнтів є нашим найважливішим надбанням.

Ukrainian private company ENAMINE is one of the world leaders in reseach among private reseach companies in research in the field of fine organic synthesis, medical chemistry and synthesis of organic compounds to order. We work with leading pharmaceutical, biotechnology companies and research centers in Europe, North America, Australia, China and Japan. ENAMINE’s reputation is one of the company’s most valuable assets, and customer trust is our most important asset.

 
 

 

Цілі фонду

1. Вертикально інтегрована підтримка розвитку української хімічної науки:

  • фінансування розробки та впровадження сучасних навчальних програм з хімії, стипендії для кращих українських шкільних викладачів хімії та спонсорська підтримка проведення української хімічної олімпіади, підготовка команд до світових олімпіад з хімії
  • спонсорування розробки та впровадження сучасних навчальних програм з органічної хімії, біології в університетських программах, стипендії для кращих молодих вчених, створення в навчальних закладах навчальних лабораторій з сучасним технологічним оснащенням та всебічна підтримка українських хіміків
  • підтримка передових українських технологічних компаній

2. Цільова підтримка ЗСУ.

 

Fund objectives

1. Vertically integrated support for the development of Ukrainian chemical science:

  • financing the development and implementation of modern curricula in chemistry, scholarships for the best Ukrainian school teachers of chemistry and sponsorship of the Ukrainian Chemistry Olympiad, team training for the World Chemistry Olympiads
  • sponsoring the development and implementation of modern curricula in organic chemistry, biology in university programs, scholarships for the best young scientists, the creation of educational laboratories in educational institutions with modern technological equipment and comprehensive support of Ukrainian chemists
  • support of advanced Ukrainian technology companies

2.Targeted support of the Armed Forces of Ukraine

 

Реквізити для благодійних внесків
Details for charitable contributions

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄНАМІН»
скорочено: БО “БФ “ЄНАМІН”
Юр. адреса: Україна, 02094, м.Київ, вул.Червоноткацька, 78

код ЄДРПОУ: 43520050
IBAN (грн) UA91 305299 00000 2600 801010 6955
в ПАТ КБ “Приватбанк”
———————————————
company Name: ENAMINE CF
address: 78 CHERVONOTKATSKA STR., KYIV, 02094, UKRAINE
IBAN (EUR) UA313052990000026009020123057
bank: JSC CB PRIVATBANK
bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT • BIC: PBANUA2XXXX

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
purpose of payment: charitable assistance.
=================
company Name: ENAMINE CF
address: 78 CHERVONOTKATSKA STR., KYIV, 02094, UKRAINE
IBAN (USD) UA823052990000026001030119037
bank: JSC CB PRIVATBANK
bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT • BIC: PBANUA2XXXX

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33
purpose of payment: charitable assistance.

==============
company Name: ENAMINE CF
address: 78 CHERVONOTKATSKA STR., KYIV, 02094, UKRAINE
IBAN (GBP) UA043052990000026006020122675
bank: JSC CB PRIVATBANK
bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT • BIC: PBANUA2XXXX

Correspondent bank: J P Morgan Chase Bank, Bournemouth, UK
Account in the correspondent bank: 24549501 SORT CODE 609242
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASGB2L
purpose of payment: charitable assistance.

==============
company Name: ENAMINE CF
address: 78 CHERVONOTKATSKA STR., KYIV, 02094, UKRAINE
IBAN (CHF) UA773052990000026002000119806
bank: JSC CB PRIVATBANK
bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT • BIC: PBANUA2XXXX

Correspondent bank: Banque de Commerce et de Placements
Account in the correspondent bank: 10.602602.0.100
SWIFT Code of the correspondent bank: BPCPCHGG
purpose of payment: charitable assistance.